Epostserver

Epostserver

Kraftfull & säker e-post server

ELCE Email Server stöder SMTP , POP & IMAP standarder och fungerar med alla kända e-postklienter och servrar på marknaden . Som standard är att alla tjänster utnyttjar SSL / TLS-kryptering , stöd installationer av alla slag, från små företag, singel – serverinstallationer till multi – server lastbalanserade plattformar som tjänar tiotusentals användare.

E-post arkivering

Automatisk IMAP integration säkerställer att du följer Sarbanes-Oxley regelerverket (SARBOX) genom att arkivera alla inkommande och utgående brev i ett isolerat brevarkiv. Meddelanden sparas då som filer i ett trädmapp struktur och gör restaureringen enkel genom att dra lämpliga filer tillbaka till varje användares IMAP-mapp. Användarna kan även få tillgång till arkivet via en e-postklient – utan att ändra lagrad data.

SmartAttach ™ bilagor

SmartAttach ™ är ny teknik som kommer med en rad fördelar. Bilagor följer inte med själva e-postmeddelandet, utan blir de tillgängliga via unikt och säkra hyperlänkar som är inbäddade i e-postmeddelandet. Avsändare med SmartAttachments kan ta bort e-postbilagor även efter det meddelandet har skickats och det ger ditt företag mycket högre säkerhet. Dessutom sparar SmartAttach resurser och kapacitet eftersom det ger mottagarna friheten att välja att komma åt bifogade filer eller vänta tills den tidpunkt de själva väljer.

Förenklad administration

Både Windows och Linux-versioner kan säkert hanteras via en Windows-baserad administration konsol, det webbaserade administration­sgränssnittet, via ett kommandoradsgräns­snitt och Remote Administration Console för Windows.

Integration med Active Directory / LDAP

Genom katalogtjänst valet kan ELCE Server regelbundet synkroniseras med Active Directory . Eventuella ändringar på användarna på AD-servern återspeglas automatiskt i ELCE Server.

Server-side filtrering och regler

Kraftfulla server-side filter och regler kan tillämpas för alla användare, vissa användare, grupper eller domäner på servern. Server-side-regler kan tvinga valda processer, meddelanden att flyttas från mapp till mapp, göra kopior extrahera bilagor till mappar, lägga till och ändra sidhuvud och sidfot och mycket mer.

24×7 Övervakning

Med sofistikerade integrerade verktyg, kan ELCE övervaka sitt eget system prestanda och drifttid, både lokalt och på distans. ELCE kan också skicka administratörer regelbundna rapporter på systemets hälsa på flera sätt, inklusive e-post, SMS och via IM.

Automatisk migration

ELCE Server har ett helt integrerat verktyg för migrering utav e-post via POP3 eller IMAP manuellt, halvautomatisk och helautomatiska från alla plattformar – även om inloggningsup­pgifter inte kan erhållas. Genom att fånga användarens identitet via ELCEs Smar­tProxy teknik, kan administratörer migrera konton till ELCE Server under drift.