Hosting

Hosting

IBM_Blade_Server_DataCentre__solutionsHosting är IT-drift där din server snurrar med konstant och stabil tillgänglighet. Din personal
fokuserar på arbetsuppgifter som skapar värde i din organisation. Vi erbjuder flexibla tjänster för serverhosting som vi anpassar efter dina behov.

HELHETSGREPP OM IT-DRIFTEN
GER KOSTNADSKONTROLL

Med våra tjänster för serverdrift slipper du alla dolda kostnader för din server: el, kyla, säkerhet, backup, drift och support. Du får ett helhetsgrepp grepp om din IT-drift och kontroll på kostnaderna för serverdriften.

DRIFTSÄKERHET & KOSTNADSEFFEKTIVITET

Vi har levererat hosting sedan 2002. Med vår erfarenhet hjälper vi dig att förebygga och hantera de problem som kan uppstå vid drift av servrar.

Vi är nitiska när det gäller säkerhet och tillgänglighet, och ger dig tydliga driftsgarantier för hosting av din server.