Co-Location

Co-Location

Co-location

När du äger en hårdvara och vill ha den placerad för access mot internet.

Vi ser till att servern är ansluten till Internet och får el och kyla.

Du äger och ansvarar själv för såväl hårdvara som den mjukvara som körs på servern.

I vår miljö väljer du själv om du vill ha den inkopplad redundant eller enbart singel access.

server-rack