Co-Location

Co-Location

Den enklaste tjänsten benämns co-location. Det innebär att du placerar din server hos oss. Vi ser till att servern är ansluten till Internet och får el och kyla. Du äger och ansvarar själv för såväl hårdvara som den mjukvara som körs på servern.

 

server-rack